Ik werk al ruim 35 jaar (paramedische achtergrond) in de zorg met ooit een uitstapje naar de politie A’dam. Daar hield ik mij voornamelijk bezig met het oplossen van ‘echtelijke twisten’ (huiselijk geweld) en de jeugd. Tijdens mijn werk bij de politie heb ik geleerd dat je met kennis van het recht veel kunt betekenen voor kwetsbare mensen. Na mijn politieloopbaan heb ik twee jaar les gegeven aan opsporingsambtenaren. Vervolgens werd ik gevraagd om mij in te zetten voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking bij een landelijke oudervereniging. Ondertussen volgde ik de studie sociaal juridische dienstverlening (HBO) en heb ik in 2011 de master gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Omdat ik naast het wettelijk kader het belangrijk vind om goede zorg te bieden aan een cliënt in een specifieke situatie, heb ik in 2017 de post-doctorale studie ‘Ethiek in de zorgsector’ gevolgd. In februari 2021 heb ik de post-doctorale studie Specialisatie Gezondheidsrecht aan de Grotius Academie afgerond om weer helemaal up-to-date te zijn op het gebied van gezondheidsrecht.

Door mijn ruime ervaring in de zorg ben ik goed in staat om vragen uit de zorgpraktijk juridisch en ethisch te duiden.

Diploma’s

Monica de Visser